< >

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - "АГРОПОЛИХИМ" ГР. ДЕВНЯ

Фирмата ни достави районно и интериорно осветление за Пречиствателната станция на "АГРОПОЛИХИМ" в град Девня.

Районното осветление е изградено с улични осветители ЕМОНА ползващи метал-халогенна лампа с мощност 150W, ГЛАРУС ползващи натриева лампа с мощност 150W и ФИН ползващи компактна луминисцентна лампа тип PL-L с мощност 55W. Интериорното осветление е изградено с промишлени осветители тип камбана ФИН-Y-121 ползващи натриева лампа с мощност 250W.